2109819676 6945899915 Παλαιό Φάληρο
hero image
 

 

Δρ. Παπαδάκη Σιλένα-Ελένη

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου​: ΑΡ. ΠΡΩΤ.5858/2003 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ


 

Ψυχική Υγεία

Η ψυχική υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό καθώς όποια ψυχολογικά προβλήματα εντείνονται ή και χρονίζουν αρχίζουν να προκαλούν αρχικά απλές ή παροδικές ψυχοσωματικές ενοχλήσεις, αλλά σταδιακά μπορεί να δημιουργήσουν και σοβαρά θέματα γενικότερης βιολογικής υγείας, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα αλλά και την ποσότητα της ζωής μας. Δεδομένου λειτουργεί και αντίστροφα, ότι δηλαδή πολλά οργανικά προβλήματα υγείας δημιουργούν αρνητικές επιδράσεις στον ψυχισμό των ανθρώπων, η αντιμετώπιση αυτής της ψυχολογικής επιβάρυνσης κρίνεται αναγκαία για την συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής του ίδιου του ατόμου και των οικείων του.

Έχει βρεθεί σε έρευνες, που οδήγησαν και σε βραβείο Νόμπελ επιστημών το 2009, ότι το υπερβολικό και χρόνιο άγχος μειώνει το μήκος των τελομερών, δηλαδή μιας περιοχής του DNA στο τέλος του κάθε χρωματοσώματος που προστατεύει τη γενετική πληροφορία από τη φθορά. Υπολογίζεται ότι 40 χρόνια υπό την επίδραση έντονου στρες συνεπάγονται τουλάχιστον 10 επιπλέον χρόνια γήρανσης σε κυτταρικό επίπεδο. Το μειωμένο μήκος των τελομερών, στα υγιή κύτταρα, έχει συσχετιστεί με τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά, το διαβήτη, την αρτηριοσκλήρυνση, την παχυσαρκία, κλπ. Σύμφωνα με έρευνες, η σωστή και εστιασμένη ψυχολογική θεραπεία μπορεί μέσα σε 2 έτη να επιδράσει πάνω στην δομή του DNA καθώς μεγαλώνει ξανά του μήκος των τελομερών των πασχόντων από χρόνιο στρες όταν αυτοί μαθαίνουν να δίνουν πιο λειτουργικές ερμηνείες στα ψυχοπιεστικά γεγονότα και να τα διαχειρίζονται καλύτερα.